Υπηρεσίες

Στο ιατρείο εκτελούνται εξετάσεις με υπέρηχο  και υπερηχογραφικά κατευθυνόμενες βιοψίες. 

 

Αναλυτικότερα πραγματοποιούνται:

Α. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ - TRIPLEX

 

 • Υπερηχογράφημα άνω - κάτω κοιλίας

 

 • Υπερηχογράφημα τραχήλου (έλεγχος θυρεοειδούς και σιελογόνων αδένων, διερεύνηση τραχηλικών διογκώσεων)

 

 • Υπερηχογράφημα μαλακών μορίων

 

 • Υπερηχογράφημα μαστών

 

 • Υπερηχογράφημα - Triplex οσχέου

 

 • Διακολπικό υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων

 

 • Διορθικό υπερηχογράφημα προστάτη

 

 • Triplex αγγείων (καρωτίδων - σπονδυλικών αρτηριών, κοιλιακής αορτής, λαγόνιων αρτηριών, σπληνοπυλαίου άξονα,  αρτηριών και φλεβών άνω και κάτω άκρων, νεφρικών αρτηριών και φλεβών)

 

 • Αιμοδυναμική μελέτη Α-V επικοινωνιών και μοσχευμάτων αιμοκάθαρσης

 

Β. ΒΙΟΨΙΕΣ

 

 • Βιοψία θυρεοειδούς αδένα (FNA)

 

 • Διορθική βιοψία προστάτη

 

 • Βιοψία μαστού

 

Επαφή

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΚΑ 40 2130258504
6945878077
nananiadis@yahoo.gr